Privacy Verklaring

Marcella BV is een familiebedrijf en een erkend professioneel schoonmaakbedrijf met verschillende specialisaties.
Met deze privacy verklaring geven wij inzicht in hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, wat onze plichten en uw rechten zijn en hoe u uw wensen m.b.t uw gegevens aan ons kenbaar kunt maken.
Wij nemen uw privacy heel serieus en wij zullen informatie over u altijd op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Er zijn situaties waarin uw persoonsgegevens door Marcella BV worden ontvangen, gebruikt en bewaard. Omdat Marcella BV zich richt op de zakelijke markt betreft dit voornamelijk uw naam en eventueel uw privé e-mailadres en/of uw privé telefoonnummer (afhankelijk of u zelf aangeeft via deze mail en/of dit nummer met ons te willen communiceren). In de praktijk communiceren wij hoofdzakelijk via uw bedrijfsgegevens.

Als u op- en aanmerkingen heeft op de inhoud van deze privacyverklaring, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Onze contactgegevens vindt u onder aan deze verklaring.

Doelen waarvoor uw gegevens worden gebruikt:

Wanneer u met ons contact opneemt ( hetzij telefonisch, per sms/app, via social media, per e-mail, per post of via het contactformulier op de Marcella BV website) en er is sprake van een vervolgcontact waarvoor uw gegevens ( naam, contactgegevens en onderwerp/vraag) nodig zijn, dan bewaren wij deze gegevens zorgvuldig met als doel weer met u in contact te kunnen treden. Bijvoorbeeld bij een offerteaanvraag.
Echter vragen wij bij een bedrijf wel altijd om de naam van een contactpersoon. Deze gegevens worden bewaard in het klantendossier van de desbetreffende (potentiële) klant.

De mogelijkheid bestaat dat een klant of een zakelijke relatie van ons uw gegevens aan ons doorgeeft met het verzoek contact met u op te nemen (hetzij telefonisch, per sms/app, via social media, per e-mail of per post). Ten eerste gaan wij er dan vanuit dat deze klant of zakelijke relatie uw toestemming heeft om deze gegevens aan ons door te geven.
Indien na het eerste contact sprake is van een vervolgcontact, waarvoor uw gegevens ( naam, contactgegevens en onderwerp/vraag) nodig zijn, dan bewaren wij deze gegevens zorgvuldig met als doel weer met u in contact te kunnen treden.

Bezoekersanalyse website:

Marcella BV maakt gebruik van WordPress met het CherryFramework thema. Dit is een Open Source Framework die het mogelijk maakt voor de ontwerper om eenvoudig een website te bouwen. Het is niet mogelijk om in te loggen op de site en/of commentaar achter te laten. WordPress maakt standaard gebruik van cookies om deze functionaliteit te vereenvoudigen indien dit wel mogelijk is. Het weigeren of accepteren van cookies heeft in dit geval dan ook geen effect omdat er niets wordt bewaard.

Contact via het contactformulier en/of sollicitatieformulier op de website:

Op het moment dat u van een van onze formulieren op de website gebruik maakt , gaat u akkoord met de opslagen verwerking van uw gegevens. Deze gegevens zullen wij met zorg op een beveiligde server bewaren en gebruiken wij om met u contact op te nemen en eventueel een afspraak in te plannen. Zonder akkoord te gaan met opslag en verwerking van uw gegevens, kunt u geen gebruik maken van de formulieren.

Contact via e-mail:

Op het moment dat u d.m.v. e-mail contact met ons heeft en u verstrekt daarin persoonsgegevens om dat contact te kunnen onderhouden, dan worden deze gegevens op een veilige manier bewaard ( zie ook back-up). Indien er n.a.v. het contact een bezoekafspraak met u wordt gepland, dan zullen uw naam en contactgegevens worden opgenomen in een beveiligde digitale-agenda.

Contact via telefoon, sms of app:

Op het moment dat u d.m.v. telefoon, sms of app contact met ons heeft en u verstrekt daarin persoonsgegevens om dat contact te kunnen onderhouden, dan worden deze gegevens op een veilige manier bewaard in ons systeem met een beveiligde server en afgeschermd door een wachtwoord.
Indien er n.a.v. het contact een bezoekafspraak met u wordt gepland, dan zullen uw naam en contactgegevens worden opgenomen in een beveiligde digitale agenda.

Contact via social media, bijvoorbeeld Facebook en Linkedln:

Op het moment dat u d.m.v. social media contact met ons heeft en u verstrekt daarin persoonsgegevens omdat contact te kunnen onderhouden, dan worden deze gegevens op een veilige manier bewaard in ons systeem met een beveiligde server en afgeschermd door een wachtwoord.
Indien er n.a.v. het contact een bezoekafspraak met u wordt gepland, dan zullen uw naam en contactgegevens worden opgenomen in een beveiligde digitale agenda.

Hosting:

De e-mails aan Marcella BV en de berichten via het contactformulier of sollicitatieformulier op de website komen binnen bij Google en worden daar bewaard, indien nodig voor de lopende communicatie met de verzender. Google is volledig GDPR-compliant en alles verloopt volgens beveiligde communicatie.

Back-up:

De website en back-up vande website worden gehost bij TransIP. Contactgegevens die u verstuurt via het contactformulier of sollicitatieformulier op onze website worden rechtstreeks doorgestuurd naar Google en niet op de website of in de back-up bewaard.
E-mails worden bewaard binnen de beveiligde Google-omgeving, deze is volledig GDPR-compliant en alles verloopt volgens beveiligde communicatie.

Beveiliging systeem:

Onze leveranciers voor online diensten bieden een veilige omgeving voor het gebruik van gegevens.
Wij hebben zelf alleen via een wachtwoord toegang tot de systemen van deze leveranciers.

Bewaartermijn:

Marcella BV bewaart uw gegevens nooit langer dan op termijn nodig is. De termijn omvat de periode dat wij werkzaamheden voor u uitvoeren en/of tot het moment waarop er geen sprake meer is van een mogelijk vervolgcontact. Wij houden ons aan de wettelijke bewaartermijn.
Daarnaast kunt u ons altijd verzoeken om uw gegevens uit ons systeem te laten verwijderen. U ontvangt altijd een bevestiging als dit heeft plaatsgevonden.

Uw rechten:

Wanneer u wilt, kunt u uw gegevens altijd opvragen bij Marcella BV.
Dit kunt u eenvoudig doen via de contactgegevens onder aan deze verklaring.

Als uw gegevens niet juist zijn, dan kunt u dit aan ons doorgeven. Wij zorgen er dan voor dat uw gegevens worden aangepast.

Wilt u niet langer dat uw gegevens bij ons zijn vastgelegd, dan heeft u het recht op het laten verwijderen en vernietigen van uw gegevens op uw eerste aanvraag en zullen wij u van de vernietiging op de hoogte stellen.

Wilt u niet dat wij uw gegevens gebruiken? Dan heeft u uiteraard het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens. Wij vragen u dit direct aan ons door te geven.

Mocht u de gegevens nodig hebben die bij ons liggen opgeslagen en u wilt dit laten overdragen aan derden dan zullen wij deze gegevens alleen overdragen als u hiervoor schriftelijk opdracht voor geeft.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat wij niet op de juiste manier met uw gegevens omgaan. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u eenvoudig online vinden.

Onze plichten:

Marcella BV verwerkt uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denkt u hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Marcella BV via de website of email.
Uw persoonsgegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.
De gegevens die nodig zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten.
Uw e-mailadres en naam zijn bijvoorbeeld nodig om een offerte te kunnen versturen. Als deze gegevens niet worden aangeleverd, kunnen wij de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn uw gegevens met anderen te delen, dan zal daar eerst uw schriftelijke toestemming voor worden gevraagd.

Marcella BV behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer wij dit gerechtvaardigd achten om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechte, eigendom of veiligheid van Marcella BV te beschermen.
Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Marcella BV zal periodiek, eens per jaar, deze privacyverklaring evalueren en indien nodig wijzigen. Bij belangrijke wijzigingen, zal Marcella BV u daarvan op de hoogte brengen.

Hebt u nog vragen? Neem gerust contact  op via onderstaande contactgegevens.

Marcella BV
Visseringweg 86
1112 AT Diemen
020-6001532
administratie@marcelladiemen.nl

Deze verklaring is uit naam van de volgende vennootschappen:

Marcella BV
Marcella Bouw en Mutatieschoonmaak BV
Marcella de Schoonmaakspecialist BV
Marcella de Schoonmaakspecialist Scholen BV
Marcella de Schoonmaakspecialist Midden Nederland BV
Marcella Specialistische Reiniging BV